Kuranda Zekat

Kuranda Zekat

Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yoksulu yedirin gibi ifadelerle yada mallarla Allah yolunda mücadele etmek şeklindeki ifadelerle anlatılır. Kuran’da oldukça fazla ayette anlatılan bu ibadet, dinimize göre en önemli vazifelerimizden biridir. Kuran’daki birden fazla ayette mallarımızdan fedakarlık anlatılmıştır. Ancak hiçbir ayette Kuran’a göre zekatın miktarı 1/40′dır biçiminde bir ifade yer almaz.

Kuran’da birden fazla ayette yer alan bu konuda, eğer 1/40 şeklinde bir ölçü lazım olsaydı, şüphesiz Allah bunu kitabında yer verir ve bizi yalanlarla içerikli başka kitaplara yönlendirmezdi. 1/40 biçiminde ölçü oluşturan mezheplerin bu ölçüsü, halkın bir çok kısmı tarafından dinin ölçüsü zannedilmektedir. Oysa bu ölçün Kuran’da yer almadığı gibi, mezheplerin tek ölçüsü de değildir. Mezhepler altın, gümüş para gibi değerlerin miktarını 1/40 olarak görmüşlerdir.

Mezheplere göre devenin zekatının ölçüsü, koyunun zekatının ölçüsü gibi ölçülerin hepsi birbirinden değişiktir. Tarladaki ürünün zekatı 1/10′dur. Eğer suyu taşıma şekli ile tarlanıza taşıyorsanız bu ölçü 1/20′ye geriler. Yani Kuran’da olmayan birçok farklı ölçü zekatta geçerlidir. Üstelik bu ölçülerin bir anlamı yoktur. Niye çiftçilik yapan biri mahsülünün 1/10′unu verecekken, altını, gümüşe sahip olan biri 1/40′ı gibi bir rakamla çiftçilerin dörtte birini versin.

Çiftçilerin tüccarlardan daha mı iyidir, ya da çiftçilik tüccarlıktan çok daha avantajlı bir meslek midir? Deveye sahip olanlarla, koyuna sahip olanların verdiği zekatın miktarı neye göre farklı? Kuran’da olmayan ölçüleri sallayanların, salladıklarında bir akıl ve bir basiret görülmemektedir. Allah, Kuran’la yetinmemenin sonucunun bu konuda da felaket olduğunu göstermektedir.

Kuran’da bulunan infak cümlesinin Türkçe anlamı “harcamak, sahip olunan mallardan vermek”tir. Kuran’da yer alan bu cümle Türkçe’deki harcama cümlesi gibi hem Allah yolunda harcamayı, hem de başka harcamaları ifade edebilir. Çoğunlukla Allah yolunda harcamayı ifade etmek için kullanılmış olan bu cümle, Allah yolundan alıkoymak için oluşan harcamalar için de kullanılmıştır. Oysa “sadaka” cümlesi hep “Allah yolunda harcamalar” anlamında kullanılır. Sadaka cümlesi özünde doğrulama manasına sahiptir. Allah yolunda oluşan harcamaların, Allah’ın hükümlerine inanmanın ve bu hükümleri doğrulamanın bir neticesi olması, “sadaka” kelimesinin bu kökten türemesine neden olmuş olabilir.

“Zekat” cümlesi ise temizlenme manasındadır. Kuran’da zekat cümlesi “sahip olunan değerlerden başkalarına vererek temizlenme” manasında kullanılır. Yani 9Tevbe Suresi ve 103. ayette “sadaka vermenin”, “temizlenme” yani “zekat” olduğunu anlaşılır. Sadakayı zekatı aynı tutan bu anlayış kadar, zekatı daha geniş anlamlı olup, özellikle sadakayı oluşturan bir kavram olarak da düşünen bir anlayış da geliştirebiliriz. Bu anlayışa göre zekat, var olan bütün imkanlardan vererek temizlenmeyi gerektirir. Yani şahıs mallardan vererek zekat vazifesini yerine getirebileceği gibi, var olunan bilgisinden başkalarını faydalandırmakla da zekat görevini yerine getirmiş olur. Kuran var olduğumuz mallardan, maddi değerlerden kimlere vereceğimizi şu ayetleriyle açıklar: yakınlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, özgürlüğe kavuşma gayretindekilere veren.

Son Güncelleme : 01.05.2021 10:17:05
Kuranda Zekat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kuranda Zekat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kuranda Zekat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Zekat Oranları
Zekat Oranları
Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz ...
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzd...
Zekat Verilecek Mallar
Zekat Verilecek Mallar
Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız m...
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Zekat verilirken Öğrenci veya şu...
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Nelerden Verilir
Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ...
Hayvanların Zekatı
Hayvanların Zekatı
Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır. Peygamber ...
Zekat Miktarı
Zekat Miktarı
Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalarda...
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde 31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakara suresinde bulunan zekat ayetleri:43- Namazı dosdoğru k...
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz,insanlar arasında iyiliğin v...
Zekat
Zekat
Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin malı ve maddiyatı ile ilg...
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini payl...
Diyanet Zekat
Diyanet Zekat
Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekat vermekle mükellef olmak için, Müslüman ol...

 

Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Hayvanların Zekatı
Zekat Miktarı
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat
Zekat Nasıl Verilir
Diyanet Zekat
Kimlere Zekat Verilmez
Zekatın Önemi
Paranın Zekatı
Zekat Ne Zaman Verilir
Kuranda Zekat
Zekat İbadeti
Zekat Şartları
Kimler Zekat Verir
Fitre Zekat
Zekat Ayetleri
Kimlere Zekat Verilir
Zekat Kimlere Verilir
Zekat Vermek
Zekat Ne Demek
Zekat Nedir
Popüler İçerik
Kimlere Zekat Verilmez
Kimlere Zekat Verilmez
Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir b...
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunla...
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne ...
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı o...
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar ya...
Zekat Şartları
Zekat Şartları
Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada ze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Verecek Hayırseverlere
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Zekat Verecek Hayırseverlere
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022