Kimlere Zekat Verilir

Kimlere Zekat Verilir

Kimlere Zekat Verilir, Zekat, Razamazan ayı içerisinde zengin kişilerin fakir kişilere mallarının karşılığında verdiği paradır. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bir hadiste "Bana zekat ver" diyen birisine söyle buyurmuştur: "Yüce Allah zekatın verileceği yerler konusunda ne bir peygamberin, ne de başka bir kişinin hükmüne razı olmadan, onunla ilgili hükmü kendisi vermektedir. Zekatı farz kılan Cenab-ı Hak onun nereye verileceğini de kendisi tayin etmektedir: "Sadakalar Allah'tan bir farz olarak sadece yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönüllü kişilere ısınacak olan kişilere, kölelere, borçlu olan kişilere, Allah yolunda çalışarak cihat eden kişilere, yolcuya mahsus olmaktadır. Yüce Allah çok iyi bilendir, Yüce Allah hikmet sahibidir.

Kimlere Zekat Verilir:

  • Fakirler ve miskinlere zekat: Hanefilere göre fakir, nisap miktarı mala sahip olmayan kişiler olarak bilinmektedir. Miskin kişiyse hiçbir şeyi olmayan kişiler olarak bilinir. Buna göre miskin kişi, fakirden daha muhtaç olan kişidir. Safilere göre de fakir hiçbir mal ve kazancına sahip olmayan kişilerdir. Miskin kişi ise malı yada kazancı olup da geçimine kafi gelmeyen yani gideri gelirinden daha çok olan kişiler olmaktadır. Buna göre fakir olanlar miskin olan kimselerden daha muhtaç olanlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de bir hadisinde miskinle ilgili söyle konuşmuştur: "Miskin kişi bir iki hurma yada bir iki lokmayla geri çevrilen olmaz. Gerçek m miskin, insanlardan bir şey istemediği için onlar tarafından durumu belli olmayan, bu nedenle kendisine bir yardımın olmadığı kişilerdir.
  • Zekat Memurları zekat: Zekat mallarının toplanmasında, korunmasında, hesabın tutulmasında ve layık olan kişilere dağıtılması amacıyla devlet başkanı yada yetkili olan kimse tarafından görevlendirilen kişilerdir. Bu, çalışmanın karşısında alınmakta olan bir ücret olduğundan, zekat memurunun zengin olması zekattan hisse almasına engel olmamaktadır.
  • Müellefe-i kulub zekat: Müellef-i kulub, gönülleri İslama ısındırılan kişi demektir. Bunlardan bazıları yeni Müslüman olan inançları zayıf olan kişilerdir. Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) İslama ısınması ve müslümanlara zarar vermemesinden dolayı onlara zekattan pay verir. Mesela Uyeyne bin Hisnle Akra bin Habis, Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu gayeyle hisse verdiği kişilerdir. Fakat Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer müellefe-i kuluba zekat vermemişlerdir. Hz.Ömer, zekattan hisse isteyen vermemiştir. Bin Hisn ve Akra bin Habis'e "Resulullah (s.a.v) kalpleri İslama ısındırmak için hisse veriyordu. Artık Allah, dinin güçlendirmistir. Hanefi mezhebinde bulunan kişiler, müellefe-i kuluba için zekat vermeyeceği görüşünde olmuştur. Alimlerin çoğunluğuna göre müellefe-i kuluba ihtiyaç duyulduğunda günümüzde de zekat verilmektedir. Safilere göre kafir olanlara zekat verilmemektedir.
  • Köleler için zekat: Efendisiyle hürriyetine kavuşmak için anlasan kölelerde kendilerine zekat verilmesi gereken kişilerden olmaktadır. Bunun da dinimizde insanların kölelikten kurtulması amacıyla gösterdiği gayretler içerisinde olmaktadır.
  • Borçlulara zekat: Hanefi mezhebinde borçlu kişilere, borcu olan ve borcundan başka nisap miktarı mala sahip olmayan kişilere zekat verilmesi uygun görülür. Safiler ve diğer mezhep imamları da borçluyu, kendisi için borçlanan kişiler ve toplumun menfaati için borçlanan kişiler olarak ikiye ayrılır ve bu kişilere zekat verilir.
  • Allah yolunda cihat eden kişilere zekat: Allah'ın dinini ve dince mukaddes olunan şeyleri korumak için ve Allah'ın ismini yüceltmek amacıyla mücadele eden kişilerdir. Manevi olarak cihat eden kişilere de zekat verilmesi uygun görülür.
  • Yolculara zekat: Parasızlık nedeniyle yolda kalmış olan kişiler olarak bilinir. Memleketlerine zengin olsalar bile bu kişilere zekat verilir.

Son Güncelleme : 26.04.2021 15:47:54
Kimlere Zekat Verilir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimlere Zekat Verilir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kimlere Zekat Verilir"
Bankadaki paranın zekatı olyormu
Bulent . 03.10.2017
CEVAP YAZ
Zekat Oranları
Zekat Oranları
Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz ...
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzd...
Zekat Verilecek Mallar
Zekat Verilecek Mallar
Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız m...
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Zekat verilirken Öğrenci veya şu...
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Nelerden Verilir
Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ...
Hayvanların Zekatı
Hayvanların Zekatı
Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır. Peygamber ...
Zekat Miktarı
Zekat Miktarı
Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalarda...
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde 31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakara suresinde bulunan zekat ayetleri:43- Namazı dosdoğru k...
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz,insanlar arasında iyiliğin v...
Zekat
Zekat
Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin malı ve maddiyatı ile ilg...
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini payl...
Diyanet Zekat
Diyanet Zekat
Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekat vermekle mükellef olmak için, Müslüman ol...

 

Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Hayvanların Zekatı
Zekat Miktarı
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat
Zekat Nasıl Verilir
Diyanet Zekat
Kimlere Zekat Verilmez
Zekatın Önemi
Paranın Zekatı
Zekat Ne Zaman Verilir
Kuranda Zekat
Zekat İbadeti
Zekat Şartları
Kimler Zekat Verir
Fitre Zekat
Zekat Ayetleri
Kimlere Zekat Verilir
Zekat Kimlere Verilir
Zekat Vermek
Zekat Ne Demek
Zekat Nedir
Popüler İçerik
Kimlere Zekat Verilmez
Kimlere Zekat Verilmez
Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir b...
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunla...
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne ...
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı o...
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yo...
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar ya...
Zekat Şartları
Zekat Şartları
Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada ze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Verecek Hayırseverlere
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Zekat Verecek Hayırseverlere
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022