Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Zekat Oranları

Zekât oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekât denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz edilmektedir. Zekât'ın kelime manası ise çoğalma, çoğalma, arıtma, berekettir.

Kaç Gram Altına Zekat Düşer

Kaç gram altına zekât düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekât yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekât yoktur. " diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzde bu değerler ise altın için 85 gram yapmakta, gümüş içinde 595 gram yapmaktadır....

Zekat Verilecek Mallar

Zekât verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız malların zekâtindan sorumlu değiliz. Örneğin bize emanet bırakılmış mallar.

Öğrenciye Zekat Verilir Mi

Öğrenciye Zekât Verilir Mi, Zekât zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekâtını vermek durumundadır. Zekât verilirken Öğrenci veya şu, bu diye bakılmadan kişinin zengin olup olmadığına bakılmalıdır. İslam dininde ailenin zengi...

Zekat Nelerden Verilir

Zekât nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekât denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette bahsi geçmektedir.Hangi Mallar İçin Hangi Oranda Zek...

Hayvanların Zekatı

Hayvanların zekâtı, ile alakalı Kur'an'ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V) zekâta tâbi tutulan mallarla ilgili bir ...

Zekat Miktarı

Zekât miktarı, Allahu Teâlâ'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekâtın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalardan birisidir. Zekât miktarına dinimizde "nisap" adı verilmektedir. Zekât verme iba...

Zekat İle İlgili Ayetler

Zekât ile ilgili ayetler, kuranı kerimde 31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekât vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu birçok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakara suresinde bulunan zekât ayetleri43- Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rüku edenlerle birlikte s...

Zekat İle İlgili Hadisler

Zekât ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekâtın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz, insanlar arasında iyiliğin ve cömertliğin yayılması sağlayan sadakayı sıkça yapılmasını buyurduğu hadislerde, cimriliğin,...

Zekat

Zekât, dini bir terim olan zekât belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekât alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslam'ın 5 temel şartlarından olan zekât kişinin malı ve maddiyatı ile ilgili bir ibadettir. Zekâtı veren kişi cimrilikten, günahtan korunup malındaki bereket artar. Z...

Zekat Nasıl Verilir

Zekât Nasıl Verilir, zekât dinimizde İslam'ın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini paylaşım ve hoşgörü dini olduğunun en olgun kanıtı olarak zekât gösterilebilir. Zengin ile fakir...

Diyanet Zekat

Diyanet zekât, zekât Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekât miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekât, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekât vermekle mükellef olmak için, Müslüman olmak, akıllı, hür, buluğ çağında olmak, borcu ve temel ihtiyaçları dışında kazancı fazla ...

Kimlere Zekat Verilmez

Zekât Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü ve temizlik olan zekât islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir bölümünün Allah rızası gözetilerek zekât alabilecek fakir fukarayı gözetmek amacı ile verilmesidir. İslam'ın beş şartından birisi olan zekât Medine de hicretin 2'ci yılında Müslümanlara farz...

Zekatın Önemi

Zekâtın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için birtakım esaslar kabul görülmüştür. Bunlardan biri makalemizin konusu olan zekât olmaktadır. Zekât, dini ölçülere göre zengin olan Müslüman kişilerin yılda bir kez malının ve parasının kırkta birini fakir olan Müslümanlara vermesi olar...

Paranın Zekatı

Paranın Zekâtı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne yapmamızı emrediyor, Peygamberimiz ne buyuruyor, din kitaplarımız ne buyuruyor demiyor kimse. Akla göre ölçü bulunsa, akıl sayısı kadar din olur. Onun için, dinde nakil esastır. Zekât olarak ve...

Zekat Ne Zaman Verilir

Zekât Ne Zaman Verilir, Zekât islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekâtı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı olan şeylerin zekâtı verilmektedir. Zekât, farz olduktan sonra verilir. Farz olmadığı süre içerisinde verilmemesinin bir mahsuru olmamaktadır. Genişliğe ulaşan kişi, zengin olduğu tarihi, zamanı...

Kuranda Zekat

Kuranda Zekât, Kuran'da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekât, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zamanda yoksulu yedirin gibi ifadelerle ya da mallarla Allah yolunda mücadele etmek şeklindeki ifadelerle anlatılır. Kuran'da oldukça fazla ayette anlatılan bu ibadet, dinimize göre en önemli vazifelerimi...

Zekat İbadeti

Zekât İbadeti, Zekât İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar yardımın yapılmasıdır. Belli bir malı olan kişilerin bu malın zekâtını vermesi farz olarak kılınmıştır. Zekât ibadeti elbette her müslümanın yapması gereken ibadetlerden biridir. İsla...

Zekat Şartları

Zekât Şartları, Bir kimsenin zekâtla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekât şartları, ilmihal dilinde vücub şartları ya da zekâtın farziyetinin şartları olarak adlandırılmaktadır. Zekât verilmesi için gerekli görülen şartlar genel anlamıyla:Mükellef ile İlgili Zekât Şartları: Zekât,...

Kimler Zekat Verir

Kimler Zekât Verir, Anne, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, eşe ve kafire zekât verilmesi uygun değildir. Fakir olmak kaydıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayın valideye, kayın pedere, kayın biradere, üvey çocuğa zekât verilmesi uygundur. Eğer durumlar çok kötü ise yakın akrabaya zekât verm...

Fitre Zekât

Fitre Zekât, genel olarak dinimiz birlik ve beraberlik içinde olmak ve kıskançlık ve haset gibi davranışları gidermek için uygulanan ibadetlerdir. Zekât ve fitre uygulanış olarak aynı gibi görünse de teoride farklıdırlar. Zekât İslam'ın 5 şartından biri olan ve yapılması farz olan bir ibadettir ve namazla bir arada toplamda Kuranı Kerimde 37...

Zekat Ayetleri

Zekât ayetleri, zekât artma, bereket, çoğalma ve arıtma demektir. Zengin olanların mallarının kırk da birini fakirlere infak etmesi kuranda emredilmektedir. İhtiyacı dışında bir mala sahip olan her aklı başında, baliğ Müslümanın uyması gereken bu emir kuranda birçok ayette geçmektedir. Zekâtın namaz gibi farz olduğu, vakti gelince zekât...

Kimlere Zekat Verilir

Kimlere Zekât Verilir, Zekât, Razamazan ayı içerisinde zengin kişilerin fakir kişilere mallarının karşılığında verdiği paradır. Peygamber Efendimiz (S. A. V) bir hadiste "Bana zekât ver" diyen birisine söyle buyurmuştur: "Yüce Allah zekâtın verileceği yerler konusunda ne bir peygamberin ne de başka bir kişinin hükmüne razı olmadan, onun...

Zekat Kimlere Verilir

Zekât Kimlere Verilir, Zekât anlam olarak arıtma, çoğaltma ve bereket anlamlarına gelmektedir. Müslüman olan ve mal varlığı açısından zengin olan kişilerin mallarından ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu düşünülen ve bu şekilde kabul ediyen kısmına ve hakkın sahibine verilmesi ibadetine zekât denir. Zekât ile toplumdaki sosya ekonomik ve psiko...

Zekat Vermek

Zekât vermek, Zekât malımızın belli bir miktarda Allah rızası için, bazı Müslümanlara verilmesidir. Allah'a kulluk görevlerinden bitanesidir. Zekar vermenin anlamını açarsak, dinimize göre zengin olan Müslüman kimselerin seneden seneye parasının ve malının kırkta birini ihtiyaç sahibi Müslümanlara vermesidir. Zekâtın dinimuzdeki yeri çok büy...

Zekat Ne Demek

Zekât ne demek, kelime olarak bereket, artmak, temizlenmek, iyilik anlamlarına gelir. İslam'ın 5 şartından biri olan zekât, şeriatta; üzerinden bir yıl geçmiş, nisap miktarı maldan verilmesi gereken vergi demektir. Bu sebeple nisap miktarı mala sahip olan zengin kişi, malının zekâtını etrafında bulunan fakirlere verir. Bu İslam dininde ...

Zekât Nedir

Zekât nedir, Zekât, belli ölçülerde her zengin Müslümanın fakir insanlara seneden seneye malından bir miktar vermesidir. Zekâtın kelime anlamı artmak, bereket anlamına gelmektedir. Öyle ki İslam dininde çok büyük yeri ve önemi olan zekât aslında bir ibadettir. Her zenginin yapması gereken bu ibadet son derece sevaplı ve ahiret hayatının yanı...

 

Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Hayvanların Zekatı
Zekat Miktarı
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat
Zekat Nasıl Verilir
Diyanet Zekat
Kimlere Zekat Verilmez
Zekatın Önemi
Paranın Zekatı
Zekat Ne Zaman Verilir
Kuranda Zekat
Zekat İbadeti
Zekat Şartları
Kimler Zekat Verir
Fitre Zekât
Zekat Ayetleri
Kimlere Zekat Verilir
Zekat Kimlere Verilir
Zekat Vermek
Zekat Ne Demek
Zekât Nedir
Popüler İçerik
Zekat Oranları
Zekat Oranları
Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu...
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden...
Zekat Verilecek Mallar
Zekat Verilecek Mallar
Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi ...
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse ...
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Nelerden Verilir
Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Verecek Hayırseverlere
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Zekat Verecek Hayırseverlere
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024