Zekat Şartları

Zekat Şartları

Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada zekatın farziyetinin şartları olarak adlandırılmaktadır. Zekat verilmesi için gerekli görülen şartlar genel anlamıyla:

Mükellef ile İlgili Zekat Şartları: Zekat, İslamın beş esası arasında yer alan bir ibadet olmasından dolayı, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlardan olmaktadır. İlke olarak zekatta da şartlar aranır. Fakat zekat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içeriği oluşturan mali bir mükellefiyet olması ve üçüncü şahısların haklarını da ilgilendirmesi nedeninden dolayı diğer ibadetlerde aranan akıl ve buluğ şartının burda aranıp aranmayacağı tartışma konusu olmaktadır. Zekat bir ibadet sayıldığından dolayı eskiden bu yana zengin gayri müslim kişilerin, zekat ile yükümlü olmaları hiç bir zaman gündeme gelmemiştir ve bunun yerine onlardan başka isimler altında farklı vergiler de alınmaktadır. Çocuklar ve akıl hastaları öşür adı verilen toprak ürünlerinde sorumlu olduklarında görüş birliği olmakla beraber, bunların zekata tabi diğer mallarından zekat alınıp alınmayacağı hususunda farklı iki görüş ileri sürmektedir. Ebu Hanîfe akıllı ve baliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekat türü hariç olmakla birlikte, zekatla mükellef tutmamıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocukların malları zekata tabi olmaktadır. Bunların borcunu velileri ve vasileri ödemektedir. Zekat vekâletle yerine getirilebilen mali bir ibadettir. Veliler zekatın verilmesinde çocukların ve akıl hastalarının vekili olmaktadır. Bu vecîbeyi yerine getirmede onun yerini alır, dolayısıyla onlar adına zekat vermektedir. Bu iki farklı görüşten, çoğunluğun görüşü daha güçlü ve tercih edilen olmaktadır. Çünkü zekat netice olarak zenginliğin borcudur, topluma karşı bir yükümlülük mahiyetindedir ve sosyal adaletin gerçekleşmesine hizmet eder.

Mal ile İlgili Zekat Şartları: Kur'an zekata tabi olan mallara genel olarak temas etmiş Hz. Peygamber de söylediği hadislerde hangi malların ne şartlar içerisinde zekata tabi olduğunu belirtmiştir ve zekat memurları için oluşturduğu talimatta bu mallar arasında nasıl ve ne biçimde zekat vereceğini belirtmiştir. Zekatla ilgili olarak daha sonraki dönemde meydana gelen fıkıh da Hz. Peygamber ve sahabeler zamanında bu uygulamanın örnekleri etrafında gelişmişlik göstermiştir. Bunun sonucu olarak, bir malın zekata tabi olmasi durumunda tam mülk olması, artıcı bir özelliğe sahip olması, nisaba ulaşmış olması, tabii ihtiyaçların fazla olmasından dolayı, üstünden bir sene geçmiş olmak gibi şartların arandığı görülmektedir. Fakat bu şartların gerekliliğinin Kur'anda yada Hz. Peygamber tarafından açıkça zikredilmediğini, fakihlerin ilk dönemde zekat tahsil örnek ve usullerinden bu sonucu çıkardıklarını burada belirtmek gerekmektedir. Zekat konusundaki klasik fıkıh doktrini bu metotla ve böyle bir süreçte meydana gelmistir. İslam hukukuyla ilgilenen kişilerin mal kavramıyla ilgili olan görüşleri, İslam toplumunun ekonomik gelişim belirtisiyle adeta paralellik arz etmektedir. Hanefîler'e göre mal, insanın malik olduğu ve kendisinden adete uygun olup da faydalanmasını olduğu her şeydir. Fakihlerin çoğu menfaatleri için "mal" kabul ederken Hanefîler karşı görüşte olmuştur. Fakat zekat hukuku açısından Hanefi mezhebinde olanların görüşleri daha ağırlıklı olarak belirir.

Zekat şartları arasında bellli sahibi olmayan mallar, zekata tabi olmamaktadır. Buna göre halkın yararına sunulan mallar, herkesin kullanımına sunulan mallar, devletin zekatı, vergisi ve diğer devlet gelirlerinden elde edilen mallar belirli bir maliki olmadığından dolayı, zekata tabi olmaz. Bu mallar bütün toplumundur ve onlardan bir kısmı da fakir kısımdır. Fakir, yetim ve kimsesizlerin doyurulmasında, bu kişikerin okutulmasında, cami, mescid, yol, köprü yapımında bu gibi amaçlarla hayır kuruluşlarına vakfedilen mallar zekata tabi olmaz.
Son Güncelleme : 29.04.2021 02:22:27
Zekat Şartları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zekat Şartları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Zekat Şartları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Zekat Oranları
Zekat Oranları
Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz ...
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzd...
Zekat Verilecek Mallar
Zekat Verilecek Mallar
Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız m...
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Zekat verilirken Öğrenci veya şu...
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Nelerden Verilir
Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ...
Hayvanların Zekatı
Hayvanların Zekatı
Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır. Peygamber ...
Zekat Miktarı
Zekat Miktarı
Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalarda...
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde 31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakara suresinde bulunan zekat ayetleri:43- Namazı dosdoğru k...
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz,insanlar arasında iyiliğin v...
Zekat
Zekat
Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin malı ve maddiyatı ile ilg...
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini payl...
Diyanet Zekat
Diyanet Zekat
Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekat vermekle mükellef olmak için, Müslüman ol...

 

Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Hayvanların Zekatı
Zekat Miktarı
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat
Zekat Nasıl Verilir
Diyanet Zekat
Kimlere Zekat Verilmez
Zekatın Önemi
Paranın Zekatı
Zekat Ne Zaman Verilir
Kuranda Zekat
Zekat İbadeti
Zekat Şartları
Kimler Zekat Verir
Fitre Zekat
Zekat Ayetleri
Kimlere Zekat Verilir
Zekat Kimlere Verilir
Zekat Vermek
Zekat Ne Demek
Zekat Nedir
Popüler İçerik
Kimlere Zekat Verilmez
Kimlere Zekat Verilmez
Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir b...
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunla...
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne ...
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı o...
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yo...
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar ya...
Kimler Zekat Verir
Kimler Zekat Verir
Kimler Zekat Verir, Anne, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, eşe ve kafire zekat verilmesi uygun değildir. Fakir olmak kaydıyla geline, kar...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Verecek Hayırseverlere
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Zekat Verecek Hayırseverlere
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022