Zekat İle İlgili Hadisler

Zekat İle İlgili Hadisler

Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz,insanlar arasında iyiliğin ve cömertliğin yayılması sağlayan sadakayı sıkça yapılmasını buyurduğu hadislerde, cimriliğin, mal yığma hırsının kötülüğünden de men etmiştir.

İbni Abbasdan (R.A) dan rivayetle: Peygamber S.A.V yemen halkına vali olarak gönderdiği kişiye şöyle talimat vermiştir:

''Onları Allahtan başka tapacak ilahları olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma dair inanmaya çağır; eğer inanırlarsa Allah'ın her gün beş vakit namazı farz kıldığını onlara bildir. Bunu da yerine getirirlerse, Allah'ın onlara, zenginlerin mallarından alınacak ve yoksullara dağıtılacak zekatı farz kıldığını bildir.''

Ebu Hüreyre ' den rivayetle: Peygamber efendimiz buyurdu ki:

'' Allah'a ibadet edersen, hiç bir şeyi ona ortak koşmazsan, farz olan namazı kılıp vermen gereken zekatı da verirsen cennete girersin.''

''Allah birine mal verir de, o kişi zekatını vermezse o mal kıyamette iki boynuzlu, çift kara gözlü ejderha olup boynuna dolanır, avurtlarını ağzı ile tutar. İşte ben senin mal ve hazinenim diyerek ısırmaya devam eder. ''

'' Deve ahirette bugünkü halinden daha iyi olarak sahibine gelir; zekatı verilmediyse sahibini çiğner. Koyun bugünkü halinden daha iyi şekilde sahibinin yanına gelir. Eğer zekatı verilmediyse sahibini ayaklarıyla ezer. Boynuzları ile de süser.''

'' Bir kimse helal ve temiz malından muhtacına bir hurma kadar sadaka verse, Allah, temiz olmayanı kabul etmez; Allah, onu kudreti ile severek kabul eder; dağ gibi oluncaya kadar çoğaltır. Birinizin küheylan tayını büyüttüğü gibi.''

'' İçinizde mal dolup taşıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. Öyle ki, sadakasını kabul ettirecek kimseyi bulamaması, mal sahibini düşündürecek, teklif yaptığı kimse, benim asla ihtiyacım yoktur, diyerek reddedecektir.''

'' Kişinin kullandığı atlar, iş gördürdüğü köleler için zekat yoktur.''

Ebu Said (R.A.) dan rivayetle; Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

'' Gümüşün, iki yüz dirhemine (641,5 gram) aşağısına, adedi beşten, yaşı üçten aşağı olan develere, beş vesaktan, yani toprak mahsullerinden buğday, arpa, kuru üzüm, hurma v.s de beş ölçekten aşağısına zekat yoktur.''

Enes (R.A) dan rivayetle:

Ali imran süresi 20. ayet: '' Sevdiğiniz kıymetli mallarınızdan sadaka ve zekat vermedikçe katiyen iyiliğe ulaşamazsınız. Ne verirseniz elbet Allah onu çok iyi bilir...'' Ayeti nazil olduğunda sahabelerden Ebu Talha ayağa kalkıp:

- Ey Allahın elçisi! benim en kıymetli malım içinde bostan kuyusu bulunan Beyruha adlı bahçemi, emrinize bırakıyorum, Allah nasıl emrederse öyle yap deyince;

Peygamber efendimiz S.A.V :

- Bak hele, o karlı maldır, o karlı maldır. Söylediğini kabul ettim; ben isterim onları akrabalarına vakfet( Onlar faydalansınlar). Diye buyurdu.

Abdullah ibni Ömer(R.A) dan rivayetle; Peygamber efendimiz buyurdu ki:

''Yağmur, pınar ve sel suyu ile yetiştirilen mahsule onda bir, hayvan- dolap ile sulanan mahsulden yirmide bir zekat gerekir''

Son Güncelleme : 28.04.2021 16:26:15
Zekat İle İlgili Hadisler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zekat İle İlgili Hadisler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Zekat İle İlgili Hadisler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Zekat Oranları
Zekat Oranları
Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz ...
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzd...
Zekat Verilecek Mallar
Zekat Verilecek Mallar
Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız m...
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Zekat verilirken Öğrenci veya şu...
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Nelerden Verilir
Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ...
Hayvanların Zekatı
Hayvanların Zekatı
Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır. Peygamber ...
Zekat Miktarı
Zekat Miktarı
Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalarda...
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde 31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakara suresinde bulunan zekat ayetleri:43- Namazı dosdoğru k...
Zekat
Zekat
Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin malı ve maddiyatı ile ilg...
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini payl...
Diyanet Zekat
Diyanet Zekat
Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekat vermekle mükellef olmak için, Müslüman ol...
Kimlere Zekat Verilmez
Kimlere Zekat Verilmez
Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir bölümünün Allah rızası gözetilerek zekat alabilecek fakir fukarayı gözetmek amacı ile verilmesidir. İ...

 

Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Hayvanların Zekatı
Zekat Miktarı
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat
Zekat Nasıl Verilir
Diyanet Zekat
Kimlere Zekat Verilmez
Zekatın Önemi
Paranın Zekatı
Zekat Ne Zaman Verilir
Kuranda Zekat
Zekat İbadeti
Zekat Şartları
Kimler Zekat Verir
Fitre Zekat
Zekat Ayetleri
Kimlere Zekat Verilir
Zekat Kimlere Verilir
Zekat Vermek
Zekat Ne Demek
Zekat Nedir
Popüler İçerik
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunla...
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne ...
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı o...
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yo...
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar ya...
Zekat Şartları
Zekat Şartları
Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada ze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Verecek Hayırseverlere
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Zekat Verecek Hayırseverlere
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022