Zekat Miktarı

Zekat Miktarı

Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalardan birisidir. Zekat miktarına dinimizde "nisap" adı verilmektedir. Zekat verme ibadetinde en çok zorlanılan kısım da nisap miktarını hesaplamadır.

Kur'an'da Hz. Muhammet dönemindeki şartlara ve mallara göre zekatın şartları, zekat verilecek malların hangi koşulları taşıması gerektiği gibi konular açıklığa kavuşturulmuştur. Aynı zamanda Hz. Peygamber, (s.a.v) hadislerle ve sünnetleriyle zekat memurlarına zekat miktarı hususunda talimatlar vermiştir. Hz. Muhammed öldükten sonra ise zekat ile ilgili işlemler, bu temel talimatlar doğrultusunda şekillenmiş ve çoğu mezhep tarafından birbirine yakın görüşlerle kabul görmüştür.

Zekat miktarının temelini ve aslını oluşturan bu talimatlarda, zekat verilecek malın taşıması gereken özellikler ile ilgili şu dört madde yer almaktadır:

Artıcı özelliğe sahip olması
Kişinin günlük ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağı mal miktarından fazla olması
Kur'an'da belirtilen nisap miktarına eşit bir miktara gelmiş olması
Tam mülk olması

Bu dört maddeyi taşıyan her türlü kıymetli ziynet eşyası, nakit para, altın, gümüş, ticareti yapılan mallar ya da bu mallardan elde edilen düzenli gelir gibi eşyaların zekatının verilmesi gereklidir. Özellikle dördüncü madde olan "Tam mülk olma" şartının, mal üzerinde mutlaka aranması gerekir.

Tam mülk sahibi olma, zekat miktarı hesaplanacak malın, tamamen zekatı verecek kişiye ait olması ve başkalarının mal üzerinde herhangi bir hak iddiasının bulunmaması durumudur. Haram yemeyi ve haram maldan çocuklarına yedirmeyi, kabir azabı ile cezalandıran Yüce Allah, bu haram mal ile yapılacak ibadetin ve işlenecek sevabın da nasıl yapıldığı hakkında haberdardır elbette ki. Bu yüzden söz konusu malın üzerinde herhangi bir şaibeli durumun olmaması icap etmektedir.

Zekat Miktarı Hesaplama

Öncelikle bankada, herhangi bir iş kurulmuş ve sermaye olarak işliyor olan, yastık altında vb. her nerede bir maddi değer taşıyan ürün varsa bir kağıda en ince detayına kadar yazılır. Elde bulunan bu mallar haricinde tanıdıktan, eşten - dosttan alınacak olan maddi ürünler de ayrı bir kağıda yazılır. Bu alacak malların, kesin alınacaklar ve alınması şüpheliler olacak şekilde iki kısma ayrılması gerekir. Zekat miktarını hesaplarken kesin alınacak olanlar, elde bulunan mallara dahil edilir.

Gerekli ayıklama işlemleri yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuç 80.18 gram altına tam olarak denk geliyor veya bu civarlarda ise zekat için gerekli sürenin geçmiş olması şartı da sağlanmışsa malın zekatı farz demektir.

Bu malın her bir 1000 lira için 25 tl zekat verilecek şekilde zekat miktarı hesaplanmalı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.

Maddi ürünün zekat süresinin gelmiş olması içinse malın, sahibi olan kişinin mülküne geçmiş olduğu tarihin üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Üzerinden 1 yıl geçtiği anda zekatının verilmesi gerekir.

Altın miktarı ile kıyaslanamayacak olan tarım ürünlerinin zekat miktarı bu ölçü biriminden muaftır. Burada iki seçenek mevcuttur ve bunlara göre hesap yapılmalıdır. Eğer tarım ürününün yetiştirildiği arazinin su ihtiyacı doğal yoldan yani nehir, akarsu gibi bir kaynaktan ücretsiz olarak sağlanıyorsa emeksiz kategorisine girer. Bu malın onda biri zekat olarak verilir.

Sulama yapmak için para ödenen ve ek emek gerektiren ürünlerde ise zekat miktarı yirmide bir olarak hesaplanır.
Son Güncelleme : 02.05.2021 05:12:54
Zekat Miktarı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zekat Miktarı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Zekat Miktarı"
Bu benim isime yaradi cok saolun &128516;
Gdhffhdhfc . 11.12.2017
CEVAP YAZ
Zekat Oranları
Zekat Oranları
Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz ...
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzd...
Zekat Verilecek Mallar
Zekat Verilecek Mallar
Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız m...
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Zekat verilirken Öğrenci veya şu...
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Nelerden Verilir
Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ...
Hayvanların Zekatı
Hayvanların Zekatı
Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır. Peygamber ...
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde 31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakara suresinde bulunan zekat ayetleri:43- Namazı dosdoğru k...
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz,insanlar arasında iyiliğin v...
Zekat
Zekat
Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin malı ve maddiyatı ile ilg...
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir
Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini payl...
Diyanet Zekat
Diyanet Zekat
Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekat vermekle mükellef olmak için, Müslüman ol...
Kimlere Zekat Verilmez
Kimlere Zekat Verilmez
Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir bölümünün Allah rızası gözetilerek zekat alabilecek fakir fukarayı gözetmek amacı ile verilmesidir. İ...

 

Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Hayvanların Zekatı
Zekat Miktarı
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat
Zekat Nasıl Verilir
Diyanet Zekat
Kimlere Zekat Verilmez
Zekatın Önemi
Paranın Zekatı
Zekat Ne Zaman Verilir
Kuranda Zekat
Zekat İbadeti
Zekat Şartları
Kimler Zekat Verir
Fitre Zekat
Zekat Ayetleri
Kimlere Zekat Verilir
Zekat Kimlere Verilir
Zekat Vermek
Zekat Ne Demek
Zekat Nedir
Popüler İçerik
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi
Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunla...
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı
Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne ...
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir
Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı o...
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat
Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yo...
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti
Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar ya...
Zekat Şartları
Zekat Şartları
Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada ze...
Kimler Zekat Verir
Kimler Zekat Verir
Kimler Zekat Verir, Anne, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, eşe ve kafire zekat verilmesi uygun değildir. Fakir olmak kaydıyla geline, kar...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Verecek Hayırseverlere
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Zekat Verecek Hayırseverlere
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022